Το Ransomware είναι σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες καθώς και οι μέσοι χρήστες στον χώρο της πληροφορικής.