Οι πλακέτες μπορούν να αντικατασταθούν, τα δεδομένα όμως όχι!

Σήμερα τα worms, τα hoax, τα backdoors τα trojans και πολλές άλλες μορφές μολύνσεων είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να ξεγελούν ακόμα και τα καλύτερα προγράμματα antivirus της αγοράς και ειδικά όταν έχουν να κάνουν με πολλές μορφές μολύνσεων ταυτόχρονα.

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα σωστά εγκατεστημένο πρόγραμμα antivirus το οποίο να είναι αποτελεσματικό και να ενημερώνεται σε καθημερινή βάση.

  • Εγκατάσταση – ρύθμιση Antivirus και Backup
  • Αυτοματοποιημένες λύσεις προστασίας και εφεδρείας (backup)
  • Εκμάθηση προγραμμάτων και λειτουργίας υπολογιστών
Μετάβαση στο περιεχόμενο