Από οικιακούς συναγερμούς μέχρι εξειδικευμένα συστήματα καταγραφής και προστασίας!

Το σύστημα συναγερμού που αναλαμβάνει την προστασία ενός κτηρίου απέναντι σε προσπάθειες διάρρηξης ή εισβολής, δεν είναι απλή υπόθεση. Η αποτελεσματικότητά του αυξάνεται όταν υπάρχει μια καλά σχεδιασμένη μελέτη, που θα πρέπει να συνυπολογίζει όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό ενδεχομένων και να διαθέτει ένα συνδυασμό μέτρων ασφάλειας, ούτως ώστε να υπάρχει μια δικλείδα προστασίας, στην περίπτωση που υπάρξει αστοχία ενός εκ των συστημάτων.

  • Εξειδικευμένοι τεχνικοί προτείνουν και υλοποιούν λύσεις ασφαλείας
  • Απομακρυσμένη παρακολούθηση, έλεγχος και καταγραφή χώρων
  • Συστήματα παντώς τύπου
Μετάβαση στο περιεχόμενο