Επιλογή Γλώσσας:

Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων

1

 

  • Τεχνικός έλεγχος, εντοπισμός προβλημάτων.
  • Εξασφάλιση και αποθήκευση των δεδομένων των σκληρών δίσκων του υπολογιστή (backup).
  • Επίλυση του προβλήματος και αποκατάσταση της βλάβης.
offers
WCAG 2.0

Ο διαδικτυακός τόπος εξυπηρετεί τις ανάγκες πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ.

ανακύκλωση

Η Service Pack διατηρεί ειδικό σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών, εντός του καταστήματος, καθώς επίσης και ειδικό σημείο ανακύκλωσης μπαταριών και φορητών στηλών φόρτισης, της εταιρείας Αφής Α.Ε.