Επιλογή Γλώσσας:

Servers

Servers

  • Επώνυμοι server με ολοκληρωμένες λύσεις υποστήριξης (Dell, HP κ.α)
  • Λύσεις για μικρές, μεσαίες ή μεγάλες εταιρίες τόσο σε Rack mount όσο και σε tower
offers
WCAG 2.0

Ο διαδικτυακός τόπος εξυπηρετεί τις ανάγκες πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ.

ανακύκλωση

Η Service Pack διατηρεί ειδικό σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών, εντός του καταστήματος, καθώς επίσης και ειδικό σημείο ανακύκλωσης μπαταριών και φορητών στηλών φόρτισης, της εταιρείας Αφής Α.Ε.