Επιλογή Γλώσσας:

Laptops & Netbooks

Φορητοί Υπολογιστές

  • Επώνυμοι φορητοί υπολογιστές για όλους (ACER, HP, DELL, Toshiba, MSI, Compaq, Lenovo κ.α)
  • Laptop 13” έως 18”
  • Netbook η απόλυτη φορητή λύση
offers
WCAG 2.0

Ο διαδικτυακός τόπος εξυπηρετεί τις ανάγκες πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ.

ανακύκλωση

Η Service Pack διατηρεί ειδικό σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών, εντός του καταστήματος, καθώς επίσης και ειδικό σημείο ανακύκλωσης μπαταριών και φορητών στηλών φόρτισης, της εταιρείας Αφής Α.Ε.